Om Cellsafe

Cellsafe är ett litet australiskt baserat företag som har specialiserat sig på utveckling och tillverkning av produkter för att minska strålningen från mobiltelefoner ända sedan 2004. Deras första produkt släpptes 2011 och efter ytterligare flera års utveckling lanserades den senaste och patenterade produkten Cellsafe Radi Chip.

Cellsafe Radi Chip är endast 0,35 mm tunn och klistras fast på baksidan av telefonen vilket gör att den också passar under alla typer av mobilskal. Cellsafe®-teknologin reducerar SAR (Specific Absorption Rate), vilket är den strålningen som tas upp av kroppen, med upp till 99,2% och kommer inte att störa överföringssignalen eller samtalsmottagningen för din mobiltelefon. Cellsafe Radi Chip är den enda US patenterade produkten i världen som bevisat tar bort strålningen (SAR) från mobiltelefoner med upp till 99,2%.

Tekniken:

Radi Chip tekniken består av flera lager av specialkonstruerade mikrovågsabsorberande material, kombinerat med en speciellt konstruerad passiv induktiv riktad antenn (RF-koppling). Dessa lager absorberar det mesta av den överförda RF-signalen från mobiltelefonens antenn medan RF-kopplaren styr och skickar tillbaka signalen mot telefonens baksida så att den inte fortsätter in i kroppen.

Strålning från mobiltelefoner:

Idag kommer det allt fler undersökningar som visar hur farlig strålningen från mobiltelefoner är. Mängder med oberoende studier visar att mobiltelefonstrålningen kan medföra en rad hälsorisker. Strålskyddsstiftelsen skriver t ex: ”Sammantaget visar forskningen på en lång rad hälsorisker med användning av mobiltelefon, bland annat risk för hjärntumör, cellskador, neurologiska skador, infertilitet och skador på ögonen”. Barn, unga och gravida är särskilt utsatta grupper. Mobilstrålningen skadar kroppens DNA. Förutom cancer så ökar strålningen från mobiltelefoner och iPads risken att få sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, brännande hud, försämrat minne, sämre inlärning, koncentrationssvårigheter, ADHD mm. Du hittar mer studier om detta under Press här samt på Strålskyddsstiftelsens hemsida.

Ett tickande folkhälsoproblem som du har i dina händer:

Samtidigt som allt fler studier och undersökningar tydligt visar mobilstrålningens negativa effekter går användandet av surfplattor och mobiltelefoner ner i åldrarna.

Redan vid två års ålder använder idag fyra av fem (79 %) internet. Två av tre sjuåringar använder internet varje dag. Så gott som alla (98%) elvaåringar har en egen mobil. En tredjedel av 2-3-åringarna använder surfplatta varje dag.

Nästan 100% av Sveriges befolkning har en mobiltelefon idag så detta påverkar alla i samhället idag. Det är 98 procent av Sveriges befolkning som har en mobiltelefon och 85 procent av befolkningen har en smart mobil. Drygt två tredjedelar (69 %) av svenskarna har också minst en surfplatta i hemmet.

Du håller bokstavligen framtiden för dig och dina barn i dina händer, med Cellsafe Radi-Chip gör du den tryggare för dig och din familj. Köp Cellsafe Radi Chip redan idag för endast 495 kr. Se alla modeller här.